De Techniek Achter een Slagboom, (bron: Wikipedia)

In het verleden werden met name de zeer zware slagbomen nog geleverd met een hydraulische of pneumatische aandrijving. De huidige moderne slagbomen worden in het algemeen aangedreven door een elektromotor, gecombineerd met een snelheidsreductor. Uitzonderingen zijn enkele Italiaanse fabricaten, die nog zijn voorzien van een (lichte) hydraulische aandrijving.

Bij slagbomen met armen boven 2,5 m wordt bij de betere apparatuur een balancering van de slagboomarm toegepast. Bij een spoorboom gebeurt dat door een contragewicht, bij andere slagbomen vaak met een ingebouwd veersysteem.

In parkeergarages, waar de hoogte vaak beperkt is, worden geknikte slagbomen gebruikt. Gaat een dergelijke slagboom omhoog, dan blijft het uiterste deel horizontaal.

Bij de meeste slagboominstallaties voor toegangsbeheersing worden voertuigdetectielussen in het wegdek aangebracht voor het automatisch sluiten van de slagboom na een passage van een voertuig of het automatisch openen voor uitgaand verkeer. Bij een goed geïnstalleerd systeem zorgt de 'sluitlus' er ook voor dat de slagboom niet sluit zo lang er nog een auto onder staat. Een voertuigdetectielus kan alleen objecten met voldoende metaalmassa detecteren. Mede daardoor is een slagboom vaak niet geschikt voor de doorgang van fietsers en zeker niet voor voetgangers; ook kunnen bij de passage van invalidenwagens problemen optreden. Incidenteel worden in plaats van voertuigdetectielussen fotocellen geplaatst om dezelfde functies te realiseren.

: