Keuring NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen


Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn.

Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door de Keurmeesters van SOETERS INTER-DOOR uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 :2011


Keuring NEN 3140 elektrisch gereedschap, machines en apparatuur

De keuring NEN 3140 van elektrische arbeidsmiddelen bestaat in principe uit 3 delen.


Keuring NEN 3140 visuele inspectie
Voor aanvang van de metingen dient een elektrisch arbeidsmiddel visueel te worden geïnspecteerd.

Keuring NEN 3140 metingen en beproevingen
In de norm NEN 3140 wordt gesproken over een minimaal aantal zaken welke door metingen en beproevingen beoordeeld moeten worden.

Keuring NEN 3140 administratie en certificaten
Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en test certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen.